دکوساز

فضای سه بعدی کد 9651

دکوساز فضاهای آماده فروش 9651

9651

فضای پیشنهادی برای اصناف

فرش گرد , کاغذ دیواری , کفپوش

 

اجزای قابل تغییر

فرش: ۱۰۰ آیتم

کفپوش:

پارکت: ۱۳۵ آیتم

سنگ و سرامیک: ۱۴۵ آیتم

دیوار:

دیوار: ۲۱۶ رنگ

کاغذ دیواری: ۱۵۰ آیتم

آجر: ۱۲۰ آیتم

مبلمان: ۲۱۶ رنگ

پرده: ۲۱۶ رنگ

فضاهای مشابه

فضای سه بعدی کد 9673

۰۱

9673

نشیمن

فضای سه بعدی کد 9672

۰۲

9672

نشیمن

فضای سه بعدی کد 9670

۰۳

9670

نشیمن

فضای سه بعدی کد 9669

۰۴

9669

نشیمن

فضای سه بعدی کد 9666

۰۵

9666

نشیمن

فضای سه بعدی کد 9667

۰۶

9667

نشیمن

فضای سه بعدی کد 9664

۰۷

9664

نشیمن

فضای سه بعدی کد 9663

۰۸

9663

نشیمن

فضای سه بعدی کد 9661

۰۹

9661

نشیمن