دکوساز

فضای سه بعدی کد 9610

دکوساز فضاهای آماده فروش 9610

9610

فضای پیشنهادی برای اصناف

فرش , کاغذ دیواری , کفپوش

 

اجزای قابل تغییر

فرش: ۱۰۰ آیتم

کفپوش:

پارکت: ۱۳۵ آیتم

سنگ و سرامیک: ۱۴۵ آیتم

دیوار:

دیوار: ۲۱۶ رنگ

کاغذ دیواری: ۱۵۰ آیتم

آجر: ۱۲۰ آیتم

مبلمان: ۲۱۶ رنگ

کوسن مبلمان: ۲۱۶ رنگ

 

فضاهای مشابه

فضای سه بعدی کد 97211

۰۱

97211

نشیمن

فضای سه بعدی کد 9805

۰۲

9805

نشیمن

فضای سه بعدی کد 9781

۰۳

9781

نشیمن

فضای سه بعدی کد 9780

۰۴

9780

نشیمن

فضای سه بعدی کد 9775

۰۵

9775

نشیمن

فضای سه بعدی کد 9773

۰۶

9773

نشیمن

فضای سه بعدی کد 9772

۰۷

9772

نشیمن

فضای سه بعدی کد 9770

۰۸

9770

نشیمن

فضای سه بعدی کد 9769

۰۹

9769

نشیمن