دکوساز

فضای سه بعدی کد 9642

دکوساز فضاهای آماده فروش 9642

9642

فضای پیشنهادی برای اصناف

فرش , کفپوش

 

اجزای قابل تغییر

فرش: ۱۰۰ آیتم

کفپوش:

پارکت: ۱۳۵ آیتم

سنگ و سرامیک: ۱۴۵ آیتم

دیوار:

دیوار: ۲۱۶ رنگ

کاغذ دیواری: ۱۵۰ آیتم

آجر: ۱۲۰ آیتم

مبلمان: ۲۱۶ رنگ

پرده: ۲۱۶ رنگ

چوب تخت : ۱۱۳ آیتم

روتختی: ۲۱۶ رنگ

فضاهای مشابه

فضای سه بعدی کد 9666

۰۱

9666

Others

فضای سه بعدی کد 9642

۰۲

9642

Others

فضای سه بعدی کد 9634

۰۳

9634

Others

فضای سه بعدی کد 9632

۰۴

9632

Others

فضای سه بعدی کد 9631

۰۵

9631

Others

فضای سه بعدی کد 9627

۰۶

9627

Others

فضای سه بعدی کد 9626

۰۷

9626

Others

فضای سه بعدی کد 9616

۰۸

9616

Others