دکوساز

فضای سه بعدی کد 9642

دکوساز فضاهای آماده فروش 9642

9642

فضای پیشنهادی برای اصناف

فرش , کفپوش

 

اجزای قابل تغییر

فرش: ۱۰۰ آیتم

کفپوش:

پارکت: ۱۳۵ آیتم

سنگ و سرامیک: ۱۴۵ آیتم

دیوار:

دیوار: ۲۱۶ رنگ

کاغذ دیواری: ۱۵۰ آیتم

آجر: ۱۲۰ آیتم

مبلمان: ۲۱۶ رنگ

پرده: ۲۱۶ رنگ

چوب تخت : ۱۱۳ آیتم

روتختی: ۲۱۶ رنگ

فضاهای مشابه

فضای سه بعدی کد 9731

۰۱

9731

Others

فضای سه بعدی کد 9666

۰۲

9666

Others

فضای سه بعدی کد 9642

۰۳

9642

Others

فضای سه بعدی کد 9634

۰۴

9634

Others

فضای سه بعدی کد 9632

۰۵

9632

Others

فضای سه بعدی کد 9631

۰۶

9631

Others

فضای سه بعدی کد 9627

۰۷

9627

Others

فضای سه بعدی کد 9626

۰۸

9626

Others

فضای سه بعدی کد 9616

۰۹

9616

Others