221
دکوساز

طراحی چیدمان نشیمن کد9601

فضای پیشنهادی برای اصناف

فرش , کفپوش

 

اجزای قابل تغییر

فرش: ۱۰۰ آیتم

کفپوش:

پارکت: ۱۳۵ آیتم

سنگ و سرامیک: ۱۴۵ آیتم

دیوار:

دیوار: ۲۱۶ رنگ

مبل: ۲۱۶ رنگ

پرده: ۲۱۶ رنگ

کوسن: ۲۱۶ رنگ

فضاهای مشابه